Enquisa sobre o impacto do confinamento e a pandemia nos coidadores

Este estudo estao faciendo un grupo de investigadores académicos internacional que forma parte da Rede internacional de investigación sobre soledade e illamento social (I-LINK). O Instituto de Saúde Pública é o punto de contacto para I-LINK e brinda apoio aos membros e coordina o seu traballo. Obtenña mais información aquí ou envíe un correo electrónico […]

Detalles