A SGN elixiu nova Xunta Directiva na Asamblea celebrada o 13 de abril de 2018 en A Coruña, coincidindo ca celebración da XXXII Reunión Anual, e cuxa composición queda como segue:

 • Presidente
  JOSÉ Mª OSCAR PRIETO GONZALEZ.
 • Vicepresidente
  JOSE RAMÓN LORENZO GONZÁLEZ.
 • Secretaria
  MIGUEL ALBERTE WOODWARD.
 • Tesoreiro
  ANTONIO PATO PATO.
 • Vogais:
  • CELIA PÉREZ SOUSA
  • DANIEL APOLINAR GARCÍA ESTÉVEZ
  • MARIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
  • LAURA RAMOS RÚA
  • PAULA SUÁREZ GIL
  • ÁNGEL ANEIROS DÍAZ