É una organización científica sen ánimo de lucro fundada en 1985, que desenvolve a súa actividade en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

As súas liñas de acción céntranse en:

  • Fomentar o avance no estudio das enfermedades neurolóxicas, do seu tratamento e prevención, tanto nos aspectos científicos da Medicina como dende o punto de vista social.
  • Promover o estudo das necesidades da atención neurolóxica en Galicia, facilitandolle á Administración os resultados obtidos.
  • Colaborar coa Administración na mellora das condicións de desenvolvemento profesional dos neurólogos galegos nos diferentes aspectos que abarca a súa actividades.
  • Fomentar a interacción entre os profesionais da neuroloxía e os sectores da sociedade que poidan estar relacionados con ela, así como a colaboración e a cooperación entre eles para a promoción, progreso, estudo e coñecemento científico e práctico da Neuroloxía.
  • Defender os intereses dos neurólogos en situación relacionadas coa especialidade.