É a parte da Medicina que se encarga do estudio da anatomía, función e desenrolo do sistema nervioso (cerebro, médula espinal e nervios periféricos) e muscular, tanto no seu estado normal como patolóxico.

A Neuroloxía abarca de forma integral: a asistencia médica ó enfermo neurolóxico, a docencia das materias que afectan ó sistema nervioso e a investigación, clínica e básica, dentro do seu ámbito.

O médico especialista en Neuroloxía é o Neurólogo, o cal se ocupa da prevención, diagnóstico e tratamento das patoloxías do sistema nervioso e dos músculos.