III REUNION GRUPO DEMENCIAS SGN. Ourense 26 y 27 de mayo de 2023

BOLETIN INSCRIPCIÓN PROGRAMA Este encontro, que celebra a súa terceira edición, xurdiu da necesidade de analizar exhaustivamente os problemas e as solucións asociadas que supón o crecente número de pacientes con deterioro cognitivo nunha Galicia cunha poboación superior á media nacional, co conseguinte impacto social e económico. impacto nas familias e na sociedade.

Detalles