Inclúe aloxamento e almorzo, pausa para café, cea da reunión e xantar do sábado previa inscrición. Créditos de formación continua e documentación. O aloxamento será asignado en rigorosa orde de inscrición.

Un boletín para cada rexistro. Envíar á Secretaría Técnica xunto co xustificante do ingreso na conta do Banco de Santander a nome da Sociedade Galega de Neuroloxía número IBAN ES95 0049 5470 5125 1611 4905

Secretaría técnica: Centro de negocios Vigo, Praza de Compostela, 23- 2ª dereita. 36201 Vigo. Tel .: 986 443 841 Fax: 986 446 272 e-mail: secretaria@neuroloxia.com