Inclúe aloxamento e almorzo, cafés descanso, cea da Reunión e xantar do sábado previa inscrición. Documentación e créditos de formación continuada.

Un boletín por inscrición. Remitir á Secretaría Téncia xunto co xustificante do ingreso na conta do Banco de Santander a nome da Sociedade Galega de Neuroloxía número IBAN ES95 0049 5470 5125 1611 4905

Secretaría Técnica: Centro de Negocios Vigo, Praza de Compostela, 23- 2º dcha. 36201 Vigo. Tel.: 986 443 841 Fax: 986 446 272 e-mail: secretaria@neuroloxia.com