Aforo limitado. Asistencia gratuita previa inscripción.

Solicitados créditos de formación á comisión de formación continuada das profesións sanitarias, para licenciado/grao en medicina, licenciado/grao en farmacia y diplomado/grao en enfermaría, cos seguintes números de rexistro:

A Coruña: 878812
Ferrol: 878825
Lugo: 878833
Monforte: 878843
Ourense: 878846
Pontevedra: 878851
Santiago: 878863
Vigo: 878867

 

De acordo có establecido na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persoal,  o seu Regulamento de desenvolvemento RD 1720/2007 e o Regulamento da UE 2016/679  informámoslle que os datos personais que nos facilite, serán incluidos nunha base de datos informatizada cuyo único fin é a xestión da inscrición e asistencia á Xornada. Estes datos serán utilizados para realizar unha correcta xestión deste evento. Se o desexan poderán exercitar en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e, no seu caso, o de Oposición, dirixíndose por escrito a Sociedade Galega de Neuroloxía, o enderezo: Praza de Compostela, 23 – 2º dcha.. – 36201 VIGO (PONTEVEDRA) ou ao correo electrónico  dpd@neuroloxia.com achegando copia do seu DNI ou documento identificativo.