Inclúe xantar e visitas guiadas.
Realizar a transferencia á conta do Banco de Santander a nome da Sociedade Galega de Neuroloxía número IBAN ES95 0049 5470 5125 1611 4905, indicando o nome e apelidos do asistente.