Prezo do evento 350,00 €, IVE non incluído.
Inclúe asistencia á reunión, material, cafés, cea do venres e xantar do sábado previa reserva.
O aloxamento na sede non se poderá garantir para os últimos inscritos, respectarase rigorosamente a orde de recepción dos boletíns.
Aforamento limitado.